OUTPUT
------------------

Al deze kwalitatieve mogelijkheden komen het best tot zijn recht wanneer men de wijze van aanwenden,
het doel en het tijdstip respecteert.
De kwaliteit is te danken aan het procestype en de opslagwijze.

Alle producten worden binnen G.S.L bvba periodiek gecontroleerd door de bodemkundige dienst. Daarbuiten zijn er nog
verschillende organisaties die op hun beurt nog andere bijkomende parameters periodiek controleren.
De verschillende organisaties bieden daarbij dan ook het attest aan dat G.S.L. bvba over een volwaardig eindproduct,
wat naar land- en tuinbouw uitgevoerd kan worden, beschikt.

De verschillende organisaties zijn:

- FAVV (Federaal Agentschap Voedselveiligheid)
- VLACO (Vlaamse Compostorganisatie vzw)
- federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
- Vlaamse landmaatschappij (mestbank)
- Milieu-inspectie (elk kwartaal)

Alle producten worden met een mestafzetdocument ( MAD) aangeboden!
Ons aanbod voor de Brabantse land-en tuinbouwer:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Digestaat (rechtstreeks uit vergister zonder nabehandeling)
Werkingscoëfficiënt van 60%
NPK van circa 5.2 - 2.4 - 4.2

Aanwendingswijze:
- dient emissiearm aangewend te worden

Condities:
- kosteloos voor de afnemer
( te verkrijgen binnen een straal van 25 km)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Steekvaste fractie na scheiding
Onze steekvaste fractie is onderworpen aan een incubatieproef dat er toe bijdraagt dat dit het hele jaar door aangewend kan worden.
Dit door zijn laag mineraal stikstof gehalte en de organische gebondenheid. Perfect stalmest alternatief.
Werkingscoëfficiënt van 30%
NPK van circa 11 – 7.5 - 4

Aanwendingswijze:
- breedstrooier en AGR-GPS vereist

Condities:
- kosteloos voor de afnemer
- gratis groenbemester aangeboden in zomerperiode binnen een straal van 20 kilometer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Effluent na biologie
Onderscheid zich sterk met traditionele mest door zijn niet organische gebondenheid en hoge kaliumwaarden.
Werkingscoëfficiënt van 100%
NPK van circa 2.2 – 2 – 5.5

Aanwendingswijze:
- vrijstelling op emissiearm aanwenden

Condities:
- te verkrijgen binnen een straal van 20 kilometer
- kosteloos voor de afnemer
- extra voordelen bij afname van > 600 ton per afnemer
- spreiden met zelfrijder voor bieten- of aardappelteelt deels bekostigd

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------