Visie
------------

Aangezien de huidige brandstoffen fossiele brandstoffen zijn en we weten dat fossiele brandstoffen uitputbaar zijn moeten
we voor alternatieven zorgen. Alternatieven voor de productie van hernieuwbare energie zijn elektriciteit uit zonne- en
windenergie of energie uit biomassa. Eenieder draagt bij voor de productie van het hernieuwbare energiepercentage
dat we dienen te behalen in 2020.

G.S.L. bvba is gespecialiseerd in het produceren van groene stroom uit biomassa.
Die biomassa’s zijn enerzijds rechtstreeks afkomstig uit de landbouw en anderzijds afkomstig van de voedingsindustrie.
Door producten te gaan vergisten zorgen we ervoor dat afval niet langer afval is maar een grondstof voor de productie
van hernieuwbare energie (elektriciteit).

Alle inkomende producten, hetzij primaire of secundaire worden onderworpen aan een staalnameprotocol en worden
vervolgens op verschillende parameters geanalyseerd.
Dit om een hoogwaardig eindproduct te kunnen garanderen.